Образовни профили


ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР

Карактеристични послови и радни задаци
Самостална организација производње основних биљних врста, организација узгоја стоке, чување животне средине. Одабир и организација рада пољопривредне механизације, организација жетве, беребе, транспорта и складиштења робе…

Пољопривредни техничар може да ради као:
Техничар у разним пољопривредним комбинатима…ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

Карактеристични послови и радни задаци
Препознавање болесне животиње и самостално пружање прве помоћи, познавање принципа контроле заразних болести животиња, узгој и репродукција свих врста домаћих животиња, смештај и исхрана свих врста домаћих животиња, припреме и апликације лекова…

Ветеринарски техничар може да ради као:
Техничар у ветеринарским станицама, институтима…


ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ

Карактеристични послови и радни задаци
Припрема и обрада цвећа, цветних вртова…

Техничар хортикултуре може да ради као:
Техничар у разним гарден парковима, малопродајним објектима, расадницима…


ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

Карактеристични послови и радни задаци
1. Припрема материјала и прибора за анализе (микробиолошке, биохемијске и хемијске)
2. Испитивања намирница и воде у лабораторијама
– Производња прехрамбених производа (технологија вина, пива, брашна, мармеладе, млека, компота…)
3. Складиштење односно чување готових производа

Прехрамбени техничар може да ради као:
1. У лабораторијама предузећа која се баве прехраном
2. Фабрикама воде, пиварама, дуванској индустрији


МЕСАР

Карактеристични послови и радни задаци
– Прерада и конзервирање меса, продају меса и месних производа
– Паковање и складиштење

Месар може да ради:
У малопродајним објектимa
У комбинатима за прераду меса
У кланичној индустрији


ПЕКАР

Карактеристични послови и радни задаци
Овладавање поступцима производње хлеба, пецива (белог и лиснатог), тестенина, колача…

Пекар може да ради:
У погонима пекарске индустрије и малопродајним објектима на презентацији и продаји прехрамбених производа… 


ЦВЕЋАР ВРТЛАР

Карактеристични послови и радни задаци
Припрема и обрада цвећа, цветних вртова и других повртарских култура…

Цвећар може да ради као:
Узгајивач цвећа, повртларских култура, аранжер…


ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

Карактеристични послови и радни задаци
– Припрема сировине за израду фармацеутских производа 
– Праћење и израда фармацеутских производа и готових производа 
(ињекциони  раствора, инфузија, сирупа, масти, емулзија, таблета, капсула…) 
– Складиштење сировина и готових производа

Техничар за индустријску фармацеутску технологију може да ради :
– У погонима и лабораторијама фармацеутске индустрије  


ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Карактеристични послови и радни задаци
Праћење емисије штетних материја у технолошким процесима, управљањем процесима са циљем смањења емисије штетних гасова, праћење испуштања загађивача у животну средину, да се стара о правилном коришћењу и складижтењу хемикалија…

Техничар за заштиту животне средине може да ради:
У свим радним организација који су потенцијални загађивачи животне средине, да ради на управљању отпадом и рециклажом, у инспекцијским службама за заштиту животне средине…

Top