Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности – набавкa концентроване хране за домаће животиње

Објављено 20.03.2020 у Јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – набавка концентроване хране за домаће животиње

Top