Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Настава на даљину за време ванредног стања – обавештење за родитеље

Објављено 16.03.2020 у »За родитеље

Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја о остваривању васпитно-образовног рада учењем на даљину за време ванредног стања:

Top