Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Пoзив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности бр. 5/2019 набавкa школског намештаја

Објављено 12.07.2019 у Јавне набавке

На основу члана 39, 55, 57 и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 68/2015), Oдлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Пољопривредно-хемијска школа ,,Др Ђорђе Радић,, из Краљева (у даљем тексту: Наручилац) упућује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 5/2019 набавкa школског намештаја

Позив за подношење понуде – Јавна набавка добара-набавка школског намештаја

Top