Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Пoзив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности- набавка бензина, дизел горива и мазива за редовно обављање делатности практичне наставе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом

Објављено 19.03.2020 у Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  поступку јавне набавке мале вредности  поступку јавне набавке мале вредности, набавка бензина , дизел горива и мазива за редовно обављање делатности практичне наставе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом

Top