Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Скраћен пролећни распуст

Објављено 26.03.2020 у »За ученике »За родитеље

У складу са чланом 28. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), имајући у виду актуелно ванредно стање на целој територији Републике Србије, донета је одлука о промени Правилника о календару образовноваспитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/19) и Правилника о календару образовноваспитног рада средње школе за школску 2019/2020. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/19). Ова промена је у функцији оптималног и рационалног коришћења времена ученика у периоду када је планиран пролећни распуст, а који нема своју сврху и значај у условима ванредног стања. 

Подсећамо, за основне школе у Републици Србији, изван територије АП Војводина, пролећни распуст је планиран у периоду од 13. до 20. априла 2020. године, а први радни дан би био уторак 21. април 2020. године, а за средње школе у периоду од 15. до 20. априла 2020., а први радни дан би био уторак 21. април 2020. године. 

У ситуацији ванредног стања и низа мера које се односе на контролу кретања грађана, када је јавни градски и међуградски превоз готово укинyt, када су прекинути туристички, културни и спортски садржаји, сматрамо да дане пред виђене за пролећни распуст треба искористити за учење и да би прекидање похађања наставе на даљину било на штету ученика, који свакако морају да буду у кругу породице и са што мање социјалних контаката у кући и ван куће. 

У складу са наведеним, планирана промена календара огледа се у следећем: 

– За основне школе: од 13. до 16. априла 2020. (понедељак-четвртак) — настава на  даљину према најављеном распореду часова и друге активности које школе планирају за ученике;

За средње школе: 15. и 16. априла 2020. (среда и четвртак) — настава на даљину према најављеном распореду часова и друге активности које школе планирају за ученике;

За основне и средње школе: од 17. до 20. априла 2020. (петак-понедељак) — пригодни едукативни садржаји у вези са празником и садржаји који су функцији квалитетног коришћења слободног времена ученика;

За основне и средње школе: од 21. априла 2020. (уторак) — наставак похађања наставе на даљину. 

Представљена промена календара образовно-васпитног рада у основној и средњој школи омогућава нам да, по нормализовању ситуације, добијемо додатни простор за надокнаду кључних школских активности, о чему ћете бити благовремено обавештени. 

О промени календара образовно-васпитног рада потребно је да обавестите све запослене, ученике и њихове родитеље, односно законске заступнике. 

Срдачно, 

МИНИСТАР, 

Младен Шарчевић 

Top