Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

“Oдговор на вршњачко насиље међу децом у школама и суседним окружењима“

Објављено 23.09.2022 у »Пројекти

Наша школа учествује у пројекту од 2021. год.
Као један од продуката пројекта, настао је и Приручник за родитеље “Одговор на вршњачко насиље у школама и ваншколским окружењима“.
Приручник можете погледати овде.

Top