Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Упис 2020/21. године

Објављено 27.04.2020 у НОВОСТИ

ПЛАН УПИСА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОД.

Пољопривреда, производња и прерада хране

Четворогодишња занимања:
– пољопривредни техничар (30 ученика)
– ветеринарски техничар (30 ученика)
– прехрамбени техничар (30 ученика)

Трогодишња занимања:
– пекар (15 ученика)
– месар (15 ученика)
– цвећар-вртлар (30 ученика)

Хемија, неметали и графичарство

Четворогодишња занимања:
– техничар за хемијску и фармацеутску технологију (30 ученика)
– техничар за заштиту животне средине (30 ученика)

Погледајте презентацију Пољопривредно-хемијске школе ,,Др Ђорђе Радић“ и опис образовних профила:


Top