» Јавне набавке

Одговор на постављено питање од стране понуђача

Објављено 26.03.2020 у Јавне набавке

Питање гласи:Да ли се тендерска документација може у скенираном облику слати на маил због увођења Више…

Пoзив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности- набавка бензина, дизел горива и мазива за редовно обављање делатности практичне наставе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом.

Објављено 19.03.2020 у Јавне набавке

На основу чл.55. ст . 1. тачка 2.и чл.60.ст.1.тач.2.Закона о јавним набавкама („ Сл. гласник Више…

Конкурсна документација – Јавна набавка добара-набавка бензина, дизел горива и мазива за редовно обављање делатности практичне наставе

Објављено у Јавне набавке

На основу чл.39. и 61.Закона о јавним набавкама(„Сл.гласник РС“бр.124/12 14/2015 и 68/2015: у даљем тексту: Више…

Пoзив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности бр. 5/2019 набавкa школског намештаја

Објављено 12.07.2019 у Јавне набавке

На основу члана 39, 55, 57 и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. Више…

Конкурснa документацијa за јавну набавку добара – Набавка школског намештаја

Објављено 04.07.2019 у Јавне набавке

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, Више…

Top