» Јавне набавке

Jавнa набавкa мале вредности – набавка електришне енергије

Објављено 28.04.2020 у Јавне набавке

Конкурсна документација: Jавнa набавкa мале вредности – набавка електричне енергије Позив за подношење понуде: Jавнa Више…

Jавнa набавкa мале вредности – набавка бензина, дизел горива и мазива за редовно обављање делатности практичне наставе

Објављено 21.04.2020 у Јавне набавке

Позив за подношење поноде : Jавнa набавкa мале вредности – набавка бензина, дизел горива и Више…

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 2/2020 – набавкa концентроване хране за домаће животиње

Објављено 03.04.2020 у Јавне набавке

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр. 2/2020 – набавкa концентроване Више…

Одговор на постављено питање од стране понуђача

Објављено 26.03.2020 у Јавне набавке

Питање гласи:Да ли се тендерска документација може у скенираном облику слати на маил због увођења Више…

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности – набавкa концентроване хране за домаће животиње

Објављено 20.03.2020 у Јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – набавка концентроване хране за домаће животиње

Позив за подношење понуде мале вредности у поступку јавне набавке мале вредности – набавкa концентроване хране за домаће животиње

Објављено у Јавне набавке

Позив за подношење понуде мале вредности у поступку јавне набавке мале вредности – набавка концентроване Више…

Пoзив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности- набавка бензина, дизел горива и мазива за редовно обављање делатности практичне наставе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом

Објављено 19.03.2020 у Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  поступку јавне набавке мале вредности  поступку јавне набавке мале вредности, набавка Више…

Конкурсна документација – Јавна набавка добара-набавка бензина, дизел горива и мазива за редовно обављање делатности практичне наставе

Објављено у Јавне набавке

На основу чл.39. и 61.Закона о јавним набавкама(„Сл.гласник РС“бр.124/12 14/2015 и 68/2015: у даљем тексту: Више…

Пoзив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности бр. 5/2019 набавкa школског намештаја

Објављено 12.07.2019 у Јавне набавке

На основу члана 39, 55, 57 и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. Више…

Top