Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Активност: Учимо у природи (излет у СРП „Гоч-Гвоздац“)

Објављено 11.10.2019 у »Освести се природа те чека

Учимо у природи (излет у Специјални резерват природе „Гоч-Гвоздац“) једна је од планираних активности у периоду дисиминације Erasmus+ пројекта „Освести се природа те чека“. Ова активност реализована је 20.06.2019. у оквиру еколошке секције, а у организацији Краљевског академског природњачког друштва „Балкан“. Представници КАПД „Балкан“ (Васиљевић Александар и Ђурашевић Ненад) у оквиру свог пројета „За квалитетнији и здравији живот средњошколаца града Краљева“ организовали су ову активност у којој су учествовали ученици одељења III6 (образовни профил: техничар за заштиту животне средине).

Активност је планирана и реализована кроз неколико сегмената:
• предавање у природном окружењу на тему: Екологија и биолошка разноврсност;
• шетња шумским стазама Специјалног резервата природе „Гоч-Гвоздац“ и • постављање вертикалних орнитолошких мрежа за птице и поступак прстеновања птица.

Александар Васиљевић је кроз предавање упознао ученике да је Специјални резерват природе „Гоч-Гвоздац“ изузетно шумовито планинско подручје, које је због великог броја аутохтоних врста дрвећа проглашено за наставно-научни истраживачки центар Србије. Објаснио им је да се репрезентативност овог подручја огледа у заступљености 650 биљних врста, 25 врста дрвећа, од којих се издвајају планински јавор и варијетет црног бора, као и сачувана заједница буково-јелових шума. Такође им је нагласио да овај резерват природе насељава и 129 врста птица, 20 врста водоземаца и гмизаваца, 27 врста сисара међу којима су видра, хермелин, велики пух и лисица. С обзиром на овакав биодиверзитет, ово добро је под заштитом државе, па су ученици упознати са радовима и активностима које су забрањене на овом подручју (градња, испуштање отпадних вода, камповање и паљење ватре на местима која нису обележена за ту сврху, измене морфологије терена, уношење инвазивних страних биљних и животињских врста…).

Након предавања, ученици су у пратњи представника КАПД „Балкан“ прошетали шумским стазама, при чему су се упознали са специфичностима и природним вредностима овог резервата. Крајна одредница ове шетње било је место где је постављена вертикална орнитолошка мрежа за птице у коју је већ једна била ухваћена. Након објашњења, како се поставља мрежа, Александар је ученицима демонстрирао технику прстеновања птица. У оквиру ове радионице ученици су добили задатак, да из каталога који им је био на располагању, идентификују врсту птице и попуне образац за маркирање који се шаље у ЕУРИНГ (Европски прстеновачки центар) у циљу њеног праћења. Након успешно обављеног прстеновања и маркирања, птица је пуштена уз велико одушевљење ученика.

Ученици су током ове активности сигурно усвојили одређена знања везана за биолошку разноврсност и вештине везане за прстеновање птица, али оно што желим да нагласим је задовољство на њиховим лицима и жеља да се у будућности више сличних активности реализује у природном окружењу.

Заједничком активношћу нашег пројектног тима и тима КАПД „Балкан“, првенствено смо желели да омогућимо ученицима да уживају у природи, како би је више волели и сачували за будуће генерације.

За пројектни тим Erasmus+ пројекта „Освести се природа те чека“:
Биљана Миливојевић

Top