Историјат


УВОДНИ ДЕО


Преписка око оснивача школе са Министарством просвете Кнежевине Србије је још од 1874. године. Представници општине стално изражавају жељу да се у њиховој средини подигне “ један просветни завод који би и због удаљености и раштрканости места олакшавао сваку могућност ширења и развијања просвете„.

Mинистарство финансија, koje je руководило установама и заводима економским, послало је управитеља земљоделске-шумарске школе,  г. Чеду Поповића и професора исте школе г. Ђорђа Радића, да прегледају зграду и земљиште у Краљеву. Одмах затим 29. јуна 1882.године излази указ, којим се, на основу члана 2. Закона  о нижим школама за пољску привреду, установљава у вароши Краљеву, “Школа за ратарство“. Указ гласи:

МИ, МИЛАН ПРВИ, ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ И ВОЉИ НАРОДНОЈ КРАЉ СРБИЈЕ
На предлог Нашег министра финансија, а по саслушању министарског савета, a на основу члана 2. Закона о нижим школама за пољску привреду, решили смо и решавамо: Установљава се у вароши Краљеву школа за ратарство. Наш Министар финансија нека овај указ изврши.


ukaz

После два дана, 1. jула 1882. године, донето је решење о постављењу Др Ђорђа Радића, професора Земљоделско- шумарске школе у Пожаревцу за управника новоосноване школе за ратарство у Краљеву.
Оснивање школе за ратарство у Краљеву био је велик догађај за Србију оног времена.

 


КРАТКА БИОГРАФИЈА ДР ЂОРЂА РАДИЋА


djorjderadic

Др Ђорђе Радић рођен је 22. априла 1839. године у Великом Бечкереку, а умро је у Краљеву августа 1922. године.
Др Ђорђе Радић положио је професорски испит 1864. године у Бечу, где је доктореирао 1867. године.  Пропутовао је целу Европу, био је и у Јапану. Основао је српско пољопривредно друштво у Београду, затим  прву пољопривредну школу у Краљеву.
Професор Др ђорђе Радић је први Србин доктор агрономије.
Написаo је прекo педесет научних студија и књига из области пољопривреде.

.


ПРОМЕНЕ  У  НАЗИВУ  И  РАНГУ  ШКОЛЕ


Од оснивања до данашнјих дана школа је прошла кроз све друштвене промене у области образовања. Први назив школе је био :

ШКОЛА  ЗА  РАТАРСТВО – РАТАРСКА  ШКОЛА – Од 1882. до 1940. године.

Садашњи назив школе установљен је 10.12.1990. године и он  гласи:

ПОЉОПРИВРЕДНО – ХЕMИЈСКА  ШКОЛА „ДР  ЂОРЂЕ РАДИЋ“

са следећим подручјима рада:
a) Пољопривреда, производња и прерада хране
b) Хемија, неметали и графичарство

Решењима број:
022-05-00115/93-03 од 02.03.1994.године,
022-05-00115/93-03 од 25.11.1998. године,
022-05-00115/93-03 од 23.07.1999. године, и
022-05-115/93-03 од 21.12.2002. године.
022-05-00115/93-03 од 06.12.2005. године
022-05-00115/93-03 од 21.06.2006. године
022-05-00115/93-03 од 06.06.2008. године

Министарство просвете  републике Србије je верификовало школу за рад.

Top