Ђачки парламент


 

Због чега је значајно постојање ђачког парламента?

* Због тога што гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на слободу говора, изражавања , слободу удруживања , слободу изражавања сопственог мишљења …
* Ђачки парламент омогућава лични развој ученика.
* Пружа могућност колективног одлучивања кроз ђачке парламенте и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи .
* Доприноси развоју колективног односа и изградњу партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директором и управом школе
* Омогућава развој демократске културе.
* Омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.

 

Зашто је битно да ученици буду укључени у процес одлучивања кроз ђачки парламент?

* Зато што ученици најбоље разумeју своје потребе.
* Зато што најбоље препознају своје проблеме и преоблеме својих вршњака .
* Зато што ђачки парламент пружа могућност учешћа свих ученика без обзира на националну , имовинску или полну припадност.
* Зато што млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају самопоуздање и постају одговорне личности.
* Зато што ће се школске одлуке боље и спремније реализовати.

 

Добробит од оснивања ђачког парламента за ученике:

– прихватање права и обавеза
– свестран развој ученика
– искуство тимског рада
– учење о различитости и недискриминаторском понашању
– јасна и благовремена информисаност свих ученика
– могућност утицања на одлуке битне за ученике
– квалитет сарадње између ученика и наставника
– веће задовољство радом и животом у школи.

Top