Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Дан демократске културе

Објављено 26.05.2018 у »Пројекти

Од почетка школске 2017/2018. године наша школа је једна од двадесет укључених у пројекат Савета Европе и Министраства просвете, науке и технолошког развоја под називом “Подстицање демократске културе у школама“. 

Основни циљ пројекта је подизање квалитета образовања подстицањем демократске културе у систему формалног образовања применом антидисктиминаторних приступа заснованих на стандардима и пракси Савета Европе. 

У првој фази пројекта фокус је стављен на да подизање нивоа знања и свести међу наставницима, ваннаставним кадром, ученицима и локалним заједницама о концепту, политикама, пракси и добробити демократске културе и добробити инклузивног образовања. 

Резултат је био индентификовање једног дела примера добре праксе демократске културе који се промовише у Србији, као и оснаживање школа да отклоне предрасуде и дискриминаторски приступ према рањивим групама. 

У току 2017/2018. године наша школа реализовала је низ активности којима се промовише демократска култура. 

Један број наставника креирао је наставне садржаје, а наставница Биљана Бошковић је и реализовала теме демоктраских вредности у оквиру редовне наставе. 

Током године, креиран је нови тим за вршњачку едукацију, а два претходна тима држала су вршњачке радионице других одељењима и школама на тему родно заснованог насиља и дискриминације. 

Такође, форум театар, са сценаријом на тему дискриминације Рома, успешно је извео неколико представа за ученике наше и других школа.

Top