Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Тематска настава „Невидљиви свет око нас – бактерије“

Објављено 25.12.2019 у »Иновације у настави


„ Микроби су свуда, микроби су свемоћни
микроби ће имати последњу реч“, Луј Пастер (1822-1895)

Тек смо последњих неколико деценија схватили колико су микроорганизми свуда присутни, они су километрима изнад нас, досежу до врхова облака, и километрима испод нас, дубоко под земљом. И тек смо почели да схватамо колики је њихов значај за наше здравље и за здравље целе планете. Хвалимо се како смо истражили готово сваки кутак на планети, али иза нашег света постоји још један свет у сенци – свет микроорганизама. А они су ти који владају светом.

Баш та невидљива бића и њихов огроман утицај на свакодневни живот људи биo je основни мотив за тематску наставу под називом „ НЕВИДЉИВИ СВЕТ ОКО НАС – БАКТЕРИЈЕ“ .

Настава је реализована 28. и 29. новембра 2019. године у одељењу II2, смер ветеринарски техничар.

Првог дана ученици овог одељења представили су свој рад на пројекту „Бактерије у школској клупи“.

Бројне активности које су претходиле, а реализоване су у школи и ВСИ Краљево ( уз несебичну помоћ Казимира Матовића др сци. вет. мед) имале су за циљ утврђивање присутности бактерија у школској средини и спровођење мера за унапређење здравља. Резултати пројекта су: филм о профилактичкој дезинфекцији, два постера о хигијени у школи и пано о лошим хигијенским навикама ученика. Водитељи и реализатори пројекта су: Ирена Ђенић-Јанић, наставник ветеринарске групе предмета, Мирјана Марић, наставник стручних предмета из области сточарства и Виолета Ивковић, наставник математике и информатике .

Истог дана о бактеријама у функцији заштите животне средине ученицима је предавање одржала Биљана Миливојевић, наставник хемијске групе предмета. Кроз предавање о поступцима пречишћавања отпадних вода, она је указала на значај и улогу бактерија у процесу кружења материја у природи.

Са особинама патогених бактерија, као и њиховим деловањем на организам, упознали су нас вршњачки едукатори: Анђела Миловановић, Ивана Вучинић, Александра Глибетић и Емилија Павловић , ученице одељења III-2, смер ветеринарски техничар. Оне су завршиле први, а започеле други дан тематске наставе тако што су представиле две заразне болести -зоонозе, антракс и туберкулозу . Ментор је била Љиљана Тошић, наставник ветеринарске групе предмета .

Час математике протекао је у групном раду и решавању задатака на тему размножавања бактерија применом особина степена, претварањем мерних јединица и све то применом одговарајућег софтвера. Час је одржала Виолета Ивковић, наставник математике. На овом часу ученици су имали прилику да се упознају и са могућностима решавања и провере решења задатака уз помоћ апликација за мобилни телефон.

Јелена Бишевац -Дамјановић, наставник српског језика и књижевности, реализовала је угледни час под називом „Жута гошћа у српској књижевности“. Анализирањем одломака из дела, рецитовањем стихова и читањем записа савременика, ученици су се упознали са књижевницима романтизма који су оболели од туберкулозе и са утицајем те болести на њихов живот и стваралаштво.

Још једна бактеријска болест која је харала у средњем веку била је тема часа, само овог пута енглеског језика, бубонска куга. Уз помоћ презентације и коришћењем посебно осмишљеног материјала који се односи на лечење куге у средњем веку, ученици су упознати са стручним терминима везаним за болест, преносиоце болести и симптоме, а преводећи занимљиве текстове увидели су јасну разлику између лечења болести некад и сад. Час је водила Ана Благојевић, наставник енглеског језика.

Владимир Савићевић, наставник ветеринарске групе предмета, на свом предавању ученицима је објаснио значење појма ИМУНИТЕТ и његову улогу у одбрани организма од инфекција. Ученицима је најзанимљивији био део предавања о вакцинама и вакцинацији.

Тематску наставу смо завршили часом Ане Раденковић, наставнице биологије, која је ученике упознала са начинима правилне употребе антибиотика , лека против бактеријских инфекција и могућностима резистенције бактерија на антибиотик. Неколико ученика из одељења је имало задатак да одради антибиограм методу, па су ти ученици објаснили поступак израде антибиограма и значај антибиограма у правилном лечењу бактеријских инфекција и спречавању појаве резистентних бактерија.
У прилогу су филмови:

– Овако је изгледао рад на пројекту

– Резултат пројекта: ПРОФИЛАКТИЧКА ДЕЗИНФЕКЦИЈА

– Наша два тематска дана


Извештај педагошкиња о одржаној тематској настави

Након обуке о могућностима коришћења тимске и пројектне наставе коју су одржали педагози школе, наставници су на нивоу стручних већа идабрали по једну тему за пројектну наставу.

Тимска и пројектна настава подстиче уленике на активност, подиже мотивацију ученика јер ставља ученика у центар кроз максимални ангажман и и нтеракцију током наставе.

Стручно веће професра агроноимије и ветерине предложило је тему – бактерије – јер пружа велику могућност да се интердисциплинарним приступом обради кроз садржаје различитих предмета водећи рачуна да се у рад укључе сви ученици у одељењу.

Координатор реализације тимсме и пројекне наставе била је наставница Ирена Ђенић Јанић – проф.ветеринарске групе предмета.

Тематска и пројектна настава релизована је у дводневном трајању у којем су се низале активности у складу са осмишљеним сценаријима часова. Реализацији ове наставе претходили су бројни састанци и договори како бисмо добили креативно осмишљене активности кроз различите предмете укључујући и проблемске задатке, истраживачке задатке, представљање резултата истраживања, теорију која је повезана са свакодневним животом, те ченицима занимљива и блиска. Била је присутна и вршњачка компонента. У једном делу тимске наставе имали смо прилике присуствовати изокренутој учионици у којој су ученици уз менрску припрему наставника водили час.

У реализацији тимске и пројектне наставе учествовали су наставници општеобразовних и стручних предмета, наставници који предају одељењу 2/2, али и наставници који предају у другим образовним профилима.

Имали смо прилике видети како се могу остварити дефинисани исходи кроз међусобну повезаност садржаја из стручних предмета ветринарске струке са српским језиком, енглеским јетиком, математиком, биологијом и хемијом.

Наставници који су учествовали у реализацији тимске и пројектне наставе:
– Ирена Ђенић Јанић – наставница ветеринарске групе предмета
– Мира Марић – наставник сточарства
– Биљана Миливојевић – наставница хемијске групе предмета
– Тошић Љиљана – наставник ветеринарске групе предмета
– Ивковић Виолета – наставница математике
– Јелена Бишевац Дамјановић – наставнца српског језика и књижевности
– Ана Благојевић – наставница енглеског језика
– Владимир Савићевић – наставник ветеринарске групе предмета
– Ана Благојевић – наставница биологије

Први дан:

Четвртак, 28.11. 2019. године

Пројектна и тематска настава почела је у 9,00 часова и трајала до 12,15.
1. Резултати пројектне настава: Бактерије у школској клупи – Ментор Ирена Ћенић Јанић
Ученици су представљали резултате истраживања о присутности бактерија у нашем школском окружењу.
2. Пречишћавање вода помоћу бактерија – Биљана Миливојевић
3. Патогене бактерије први део – вршњачка едукација уз менторство наставнице Љиљане Тошић

Други дан

Петак, 29.11 2019. год.

1. Патогене бактерије други део – вршњачка едукација уз менторство наставнице Љиљане Тошић
2. Математика – Размножавање бактерија – Виолета Ивковић
3. Енглески језик – Стручни текст- The Plague ( The Black Death) – Ана Благојевић
4. Имунитет, вакцинација – Владимир Савићевић
5. Антибиотици и антибиограм – Ана Раднековић

Сви часови су били угледни како би колеге кроз хоризонтално учење, након обуке на којој смо приказали теоријски оквир, могли да процене добит и ефекте од овако осмишљене наставе.

Педагошкиње су од почетка биле укључене у процес и присуствовале су свим активностима оба дана.

Након другог дана имали смо евалуацију на којој су присуствовали сви наставници, учесници тимске и пројектне наставе и наставници који су присуствовали угледним часовима.

Закључци:

– До сада смо у школи реализовали четири тимске наставе, процена колега је да ова била најбоље осмишљена у смислу интерактивних активности, укључивања ученика и начина мотивисаности учениак за рад

– Већина активности је подразумевала кооперативно учење и сарадњу иизмеђу ученика у оквиру тима што је утицало на активну и радну атмосферу

– Добра смена и распоред предавачких и интерактивних активности је утицала на мотивисаност ученика

– У пројектној настави – представљању резултата истраживања о присутности бактерија у нашем окружењу учестовли су сви ученици одељења, а представници група су представљали продукте – Добрим се показало увођење вршњачке компоненте кроз едукацију од стране старијих ученика истог образовног профила. Ученици су са пажњом пратили предавањ годину дана старијих ученица. – Један од закључака је да се кроз добро тимско планирање у оквиру интердисциплинарног приступа и међупредметне повезаности могу остварити постављени исходи из различитих предмета, а да ученици на овај начин стичу знање које је функционално и примењиво. Све припреме налазе се у бази тимске и пројектне наставе и могу се поново реализовати идуће школске године. Евалуација ученика нам показује да овакав вид наставе требамо чешће да примењујемо јер су њихови коментари пуни похвале и жеље да чешће уче на овакав начин.

Top