Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Ерасмус пројекат: Станица- Берлин

Објављено 23.05.2022 у »Млетачки трговац

У оквиру Ерасмус пројекта ,,Млетачки трговац“, финансираног од стране ЕУ, ученици и педагози Пољопривредно – хемијске школе ,,Др Ђорђе Радић“ из Краљева боравили су у мају 2022. године у Берлину.

Заједно са ђацима средњих школа из Немачке, Шпаније, Турске и Италије реaлизовали су првe заједничке пројектне задатке.  

Основна тема програма за ђаке у Немачкој била је: Границе и искључења, чиме су се посредно припремали за тему прихватања различитости, која је водећа нит представе Млетачки трговац.

Кроз бројне музејске поставке, обиласке најважнијих историјских обелeжја и размену мишљења и разговоре, ученици су се упознали са историјом Немачке, посебно периодима II светског рата и Холокаустом, као и Хладним ратом.

Осим припреме за представу ,,Млетачки трговац“, коју учесници пројекта треба заједнички да одиграју у Барселони 2023. године, важна компонента овог пројекта је интеркултурално учење, сарадња и дружење ученика различитих земаља.

Носимо незаборавне успомене на Берлин, што најбоље говоре утисци задовољних ђака.

Top