Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

“Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“

Објављено 25.08.2020 у »Семинари и обуке

У Пољопривредно-хемијској школи “Др Ђорђе Радић“ реализовале су се две обуке “Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“
Обуке су одржане 24. и 25. 8. 2020. године за две групе наставника. Семинар је на листи приоритета, одобрен решењем министра просвете бр. 610-00-00439/2020-07. Водитељ обуке је педагог Марсела Ескенази Милутиновић.
Обуку је осмислио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Семинар се састоји од три дела: први део обуке полазници су похађали онлајн где су се упознали са теоријским оквиром формативног оцењивања. На пленарном делу обуке, радионици,
учесници су били у прилици да раде задатке у оквиру обрађених тема на нивоу групе и да продискутујемо о могућностима и примени формативног оцењивања у нашој наставној пракси. Завршни део семинара превиђа попуњавање завршног теста на онлајн платформи
и процену квалитета семинара кроз евалуациони упитник.

Top