Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Форум театар у нашој школи

Објављено 24.10.2017 у »Иновације у настави

Форум театар у нашој школи је основан пре четири године. Наставница српског језика и књижевности Ивана Чађеновић , уз подршку педагога, оформила је форум групу из реда вршњачких едукатора, са којима усешно реализије интерактивне представе. 

Форум театар или театар потлачених покушава прииближити и освестити код ученика проблеме са којима се сусрећу групе или појединци који због својих личних својстава трпе дискриминацију и/или насиље. На макро плану трпе насиље од стране целокупног друштва, на микро плану трпе насиље у свом окружењу, вршњачкој групи и у школи. 

Кроз интеракцију са публиком и давање могућности да учесници промене ток сцене, пружа се могућност учесницима да увиде значја и снагу тзв. ћутљиве већине која често у животним ситуацијама посматра дискримнаицију и насиље, а ништа не чини да би жртви помогао. 

Форум театар је веома прихваћен код ученика. Кроз ову форму можемо утицати , развијати и неговати вредности за уважавање различитости, толеранцију и разумевање оних који су по било ком основу другачији. До промена ставова, самим тим и понашања долази и код ученика који су чланови форум групе, као и код учесника представе, кроз процес форумовања. 

До сада смо осмислили два сценарија за форум театар. 

Први сценарио на тему социјалног вршњачког насиља осмислила је педагошкиња Марсела Ескенази Милутиновић у сарадњи са вршњачким едукаторима. 

Други сценарио на тему дискриминације Рома осмислила је наставница српског језика и књижевности Ивана Чађеновић са ученицима из форум групе. 

Обе представе су наишле на велику прихваћеност од стране ученика. 

24.10.2017. год. представи Форум театра, у нашој школи, присуствовало је педесетак ученика седмог и осмог разреда ОШ “Браћа Вилотијевић“

Представа је била посвећена дискриминацији Рома, као једна од активности пројекта интеркултуралног образовања “Можемо заједно“

Ученици основне школе су активно учествовла у представи, једна сцена се понављала и више пута у трагању за нјабољим решењима. 

На овај начин смо послали врло јасна поруку да је снага и моћ управо у нама, како би се дикриминација над учеником ромске националности зауставила у оквиру нашег, школског окружења и како се не треба оглушивати на присутност насиља. 

Top