Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Интегративна настава – Тема “Здрава храна”

Објављено 09.04.2016 у »Иновације у настави

У периоду од 04. до 8.04. 2016. године реализовали смо интегративну наставу у другом разреду. Учествовало је 12 наставника.
Реализовали смо:
– 10 активности
– 3 активности у оквиру практичне наставе
– 1 акцију као родитељску иницијативу
– 8 угледних часова/ активности

Вишеpdf_icon

Top