Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Извештај о извођењу представа Форум театра

Објављено 21.01.2020 у »Превенција осипања ученика из образ. система

Током октобра и новембра, ментор Форум театра, професорка Ивана Чађеновић је са форум групом извела неколико позоришних радионица. Циљ радионица био је: упознавање са Форум театром, развијање креативности и самопоуздања, размена личних искустава и заједнички процес учења о себи и другима у сигурном простору. Учесници форум групе одабрани су из редова вршњачких едукатора.

Производ тих радионица била су два сценарија настала на основу реалних ситуација које су се догодиле у школском окружењу и приказују сцене социјалног насиља и дискриминације.

Након што је увежбано извођење два сценарија, форум група одиграла је три представе за ученике првог разреда (одељења 1/3, 1/4, 1/5 и 1/6). Представе су одигране на школској позоришној сцени (28.11, 4.12. и 6.12.2019. год.), а поред ученика, у овим интерактивним представама учествовали су и наставници школе, као и неколико родитеља.

Циљеви извођења Форум театра били су следећи: развијање личне одговорности и критичког вредновања понашања других; осветљавање различитих социјалних утицаја на појединце; указивање на последице дискриминације; развијање свести о постојању вршњачког насиља; подстицање емпатије према жртви насиља и превазилажење механизма „ћутљива већина“; развијање умећа комуникације, аргументоване одбране става и превазилажење конфликта; подршка мултикултуралности. Остваривање ових циљева може се сматрати једном од важнијих мера превенције осипања ученика из образовног система.

У уводном делу ове интерактивне представе водитељка радионице упознала је учеснике са појмом и правилима Форум театра, као и са начином функционисања интервенција публике која жели променити ток сцене. У форум позоришту сви учесници су активни, и они на сцени, и они у публици, јер кроз игру размишљају о проблемима који их притискају, заједно покушавајући да нађу прихватљива решења. Користећи сцену као израз и средство, гледаоци су позвани да као активни учесници пронађу начине да превладају ситуације притисака или насиља и да покушају да то постигну ненасилним путем свесни промена које постижу у изабраним ситуацијама из представе.

Главни део ове активности јесте извођење кратке представе, која се састоји од четири сцене које приказују ситуације социјалног насиља или дискриминације у школском окружењу. Након тога следи понављање сцена, када и публика постаје активна, тј. гледаоци замењују неке актере на сцени и својим интервенцијама покушавају да измене реалну ситуацију, отварајући могућност да сагледамо више могућих исхода конфликтне ситуације. Понављање сцена и интервенције публике прати међусобна дискусија свих учесника.

Завршни део представља резиме и извођење закључака на основу доживљеног искуства. Завршни део носи поруку да не можемо бити само посматрачи који не реагују на уочену неправду, већ да је наша обавеза да сваки облик насиља учинимо видљивим. Сва три извођења била су веома успешна, ученици у публици били су веома мотивисани да сарађују и коментаришу и, током евалуације, изразили су жељу да учествују и у неким новим сценаријима овог вида едукативног позоришта. Наставници и родитељи такође су позитивно оценили ову форму интерактивних представа која нам је омогућила да кроз игру и изабране драмске ситуације укажемо на проблеме који нас се тичу, отворимо дијалог и заједно покушамо да нађемо конструктивна решења.

Форум театар је постао важан део живота нашег школског живота, а школа која има своје Форум позориште показује да је школа која је отворена и спремна да се мења, школа која негује инклузивну културу, прихвата различитост, и којој је важно да се сви ученици осећају прихваћено.

Top