Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Извештај о раду вршњачког тима за 2015/2016.

Објављено 20.09.2016 у »Вршњачки тим

Септембар 2015. 

На састанку 10.09.2015. чланови тима су у сарадњи са педагошком слижбом припремали Дана мира, који се обележава 21.09.2015. 
Немања Вељовић, Кристина Вићентијевић и Јулка Ерић из вршњачког тима ће искористити своје вештине вршњачког вођења за радионицу на тему достизања мира. Са ученицима смо разговарали како бисмо могли да га обележимо, прикупљали ученичке идеје. Направили смо основни концепт радионице

21.09.2015. 
Одржали смо радионицу на тему достизања мира. Применили смо технику “Акваријум“ као вођена дискусија у одељењу треће четири коју су водити вршњачки едукатори (Немања Вељовић, Кристина Вићентијевић и Јулка Ерић, Лука Пивљаковић, Марија Сеочанац). 

На самој радионици се повела жучна расправа око различитости, нетолеранцији, немогућности да се досегне мир. 
Ученици су оценили радионицу као успешну, прилику да искажу свој став и да сукобе мишљења у сигурном окружењу. 

8.10.2015. област трговине људима: 
Обаљена обука, тренинг ученика вршњачких едукатора за тему трговина људима: 09-10.10. 2015. у организацији Црвеног крста. 
Ученици: Војислав Марјановић, Кристина Јанковић , Наташа Милутоновић, Андријана Јукић. 

11.10. 2015. 
Организовање обуке за вршњачке менторе, ученике који би пружали подршку ученицима којима је потребна, у организацији УНИЦЕФа

14.10.2015. 
Одржана обука за вршњачке менторе, ученике који би пружали подршку ученицима којима је потребна, у организацији УНИЦЕФа и ЦОПа, 14.10.2015. предавач: Катарина Станић.

20.10.2015. област трговине људима
Састанак вршњачких едукатора за тему трговина људима, план рада, потешкоће, планирање активности и распоред радионица. 

03.11.2015. област трговине људима 
Вршњачки едукатори за тему трговина људима Војислав Марјановић и Андријана Јукић,одржали су радионице у I 5. 

23.11.2015. област трговине људима
Вршњачки едукатори за тему трговина људима Војислав Марјановић и Андријана Јукић,одржали су радионице у I 2. 

24.11. 2016. Област: вршњачка медијација
Уводни састанак: план рада
Марсела Милутиновић Ескенази 

27.11. 2015. Област: вршњачка медијација
Први састанак вршњачких едукатора који се спремају за медијаторе. 
Марсела Милутиновић Ескенази 

30.11.2015. Област: вршњачка едукација на превенцији насиља
Уводни састанак: план рада 

Ученици: Војислав Марјановић, Андријана Јукић, Кристина Вићентијевић и Јулка Ерић, Лука Пивљаковић, Марија Сеочанац, Тијана Вукашиновић, Нина Миковић, Катарина Јовановић, Милан Јовановић. 

03.12. 2015. 
Област: вршњачка едукација на превенцији насиља Почео је са радом вршњаки превентивни тим, координатор педагогица Александра Јованкин, 
Радионица: 1. тема: типови насиља и нивои насиља

10.12.2015. Област: вршњачка едукација на превенцији насиља
Рад вршњаког превентивног тима, координатор педагогица Александра Јованкин, 
Радионица: 2. тема: предрасуде и стереотипи

11.12.2015. 
Област: вршњачка медијација
Координатор : Марсела Милутиновић Ескенази 
Кораци у медијацији први део

28.12.2015. 
Област: вршњачка едукација на превенцији насиља
Рад вршњаког превентивног тима, координатор педагогица Александра Јованкин, 
Радионица: 3. тема: етикетирање

Област трговине људима: 
Вршњачки едукатори Кристина Јанковић , Наташа Милутоновић: одржали радионице 10. 12. 2015. Одељење II 4, 11.12. 2015. III 4, 21.12. 2015. I 8, 29.12. 2015. II 2
13. 01. 2016. Вршњачки тим: Област: вршњачка едукација на превенцији насиља
Радионица : Како препознајем насиље? 

19. 01. 2016. 
Медијаторски тим, Марсела Милутиновић Ескенази 
Профил медиајтора

23.02. 2106. 
Медијаторски тим, Марсела Милутиновић Ескенази 
Поступци у медијацији

01.03.2016. 
Медијација: медијаторке Јулка Ерић и Кристина Вићентијевић су биле медијатори у сукобу девојака из другог осам одељења, Координатор : Марсела Милутиновић
Ескенази

09.03. 2106. 
Област: вршњачка едукација на превенцији насиља, Дигитално насиље
Радионица: дигитално насиље

10.03.2016. 
Област: вршњачка едукација на превенцији насиља, Дигитално насиље
Тема: осмишњавање материјала за вршњачко дигитално насиље 

11. 03. 2106. 
Област: вршњачка едукација на превенцији насиља, Дигитално насиље
Припрема и проба за вршњ. радионице

14.03.2016. 
Област: вршњачка едукација на превенцији насиља, Дигитално насиље
Припрема за вршњ. радионице

Март 2016. : Активности у оквиру ОН лајн недеље

Обука вршњачких едукатора
Током Онјајн недеље педагози Ескенази Милутиновић Марсела, Александра Јованкин и професор математике и информатике Марија Жарковић су осмислиле и реализовале програм обуке за вршњачке едукаторе на тему превенције дигиталног насиља. 
У складу са мотивисаношћу и афинитетима ученика обучено је осам вршњачких едукатора, представника УП, за реализацију радионица ,,Превенција дигиталног насиља и ризици коришћења Интернета,,. Током Онлајн недеље вршњачки едукатори су реализовали четири вршњачке радионице у првом, другом и трећем разреду. 
Ученици су исказали ставове да су им овакве радионице потребне, чак и драгоцене, поготово конкретна упутства о могућности заштите на Интернету које су добили и у писаном материјалу. 
Упоредо са вршњачким радионицама ученици су попуњавали упитник о ризицима коришћења Интернета који је постављен на сајт Школе. 
Вршњачки едукатори су, кроз држање радионица, закључили да су ученици млађих разреда у већем ризику од злоупотреба на Интернету, да не познају довољно мере заштите, за разлику од ученика старијих разреда. 

Датуми одржаних радионица: 16.03. 2016. 17.03. 2016. 21.03. 2106. 22. 03. 2016. 

11.03.2016. 
Радионица за Ученички парламент на тему дигиталног насиља. Вршњачки едукатори: 

20-22.03.2016. 
Наставница Ивана Чађеновић и педагошкиња Марсела Ескенази Милутиновић присуствовале су семинару на Златибору од 20-22.03.2016. за вршњачке едукаторе са ученицама Ерић Јулком и Вићентијевић Кристином у оквиру пројекта “Превенција осипања ученика из ВО система у РС“. Семинар је имао за циљ ојачавање вршњачке подршке осталим ученицима којима је подршка потребна. 

У марту 2016. коначни договори за пројекат : “Нулта толеранција на родно засновано насиље“ за представницима удружења Феномена. Пројекат подразумева вршњачку едукацију. 

5. 04. 2016. 
Вршњачка едукација ученика из Саобраћајне школе на тему безбедности саобраћаја за све матуранте. 

8. 04. 2106. 
Област: вршњачка едукација на превенцији насиља
Рад вршњаког превентивног тима, координатор педагогица Александра Јованкин, Вршњачки едукатори одржали радионицу у II 4 на тему типова насиља. 

20.04. 2016. 
Медијаторски тим, Марсела Милутиновић Ескенази 
Тим: Анализа медиајторског процеса

07.05.2016. Вршњачка едукаторка Вићентијевић Кристина са педагошкињом Марселом Ескенази Милутиновић одржала је вршњачку радионицу о насиљу за младе без родитељског старања у Кући за младе. 

28-31.05. 2016. Ученица Јулка Ерић завршила обуку на тему родног насиља у Београду. 

31.05. 2016. Слађана Луковић, представница удружења Феномена обавила је анкетирање кроз фокус групу са 15 ученика као почетак активности на пројекту.

Top