Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Инструменти за идентификацију ученика…

Објављено 22.01.2020 у »Превенција осипања ученика из образ. система


Извештај са обуке за одељењске старешина за коришћење инструмената за идентификацију ученика под ризиком од осипања :

Чланице Еразмус тима, Марија Жарковић и Ивана Чађеновић, организовале су обуку за све одељењске старешине првог разреда и оних одељења виших разреда у којима се налазе ученици у ризику од осипања. Обука је реализована 9.10.2019. у информатичком кабинету за десет одељењских старешина.

На почетку обуке наставници су упознати са значењем термина осипање ученика из образовног система, најчешћим факторима ризика и мерама превенције осипања које Школа планира да спроведе.

Циљ обуке био је давање упутстава за коришћење инструмента за идентификацију ученика под ризиком од осипања. Инструмент је осмишљен на основу истраживања фактора који утичу на осипање са сврхом да се лакше и прецизније идентификују ученици који су под ризиком од осипања и креиран је виду ексел табеле. Табела се састоји од шест фактора ризика који имају различит степен утицаја на финални резултат. То су: социоекономски статус, изостајање, школско постигнуће, понашање, испуњеност услова за добијање социјалне помоћи, прихваћеност ученика у школи и постојање других фактора ризика. Унутар сваког фактора одређено је пет категорија које такође носе различиту тежину и детаљно су представљене присутним наставницима.

Пошто се инструмент ослања на процене одељењских старешина и податке о ученицима које школа има, чланови Еразмус тима креирали су додатни упитник за родитеље који би омогућио прецизнији увид у процену ризика. Упитник је представљен одељењским старешинама који би у наредном периоду требало да га поделе родитељима и да на основу повратних информација попуне инструмент. За сваког ученика треба уписати број један у оквиру оне категорије којој, по сазнању и мишљењу одељењског старешине, ученик припада за сваки фактор ризика. Ови подаци треба да буду поверљиви и служе како би се идентификовали ученици за које се попуњава ИППО.

Коначно, утврђујемо ко је под високим ризиком од осипања. Ученици чији је коначни резултат 0,6 и виши треба да буду идентификовани као ученици под високим ризиком и они су кандидати за примену Индивидуалног плана превенције осипања. Ако ученик има једну јединицу у категорији 1, без обзира на то који фактор је у питању и без обзира на коначни резултат, такође је кандидат за ИППО.

На крају обуке, договорено је да податке треба попунити тек након првог тромесечја, како би подаци били што потпунији и прецизнији. За помоћ у попуњавању инструмента свим одељењским старешинама на располагању стоје чланови Еразмус тима.

Top