Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

МЕЈКЕРС ЛАБ У НАШОЈ ШКОЛИ

Објављено 27.03.2023 у »Пројекти

Пољопривредно-хемијска школа “Др Ђорђе Радић“ је на овогодишњем конкурсу, 2023. године одабрана као једна од десет школа која ће добити мултидисциплинарни иновативни простор, Мејкерс лаб, у коме ученици и наставници заједно истражују, стварају и повезују се са локалном и широм заједницом.
Од 60 школа које су конкурисале, Група за образовање која подразумева Нордеус фондацију, Центар за промоцију науке, Достигнућа младих у Србији и Иницијативу „Дигитална Србија је одабрала нашу школу за Мејкеср лаб.
Рад Мејкерс лаба заснива се на повезивању СТЕАМЕ области (science, technology, engineering, math, entrepreneurship / наука, технологија, инжењерство, уметност, математика, предузетништво)онако како то увелико раде неке од најразвијенијих земаља на свету.
Кроз рад у Мејкерс лабу замишљено је да ученици и наставници на иновативан начин приступају едукацији и решавању проблема. Идеја је да се ђаци заинтересовани за науку охрабре да даље развијају интересовања у том правцу и да се подстиче експериментисање и мултидисциплинарност у настави. Крајњи циљ је повезивање школа са грађанским иницијативама и умрежавање школа на локалном а онда и ширем нивоу.
Како је један од циљева овог пројекта повезивање школа са широм заједницом, што подразумева и привреду, нове технологије и њихову примену у пословању, кроз СТЕАМЕ програме сви ће моћи да стекну јасну представу о значају везе између технологије, науке и успешних индустрија, бизниса, уметности.
Већина пројеката унутар СТЕАМЕ образовања биће намењена практичном раду са ученицима, као и унапређењу наставничких компетенција и знања.
Одабран је простор у школи за Мејксер лаб, а током ове године ће започети преуређивае и опремање учионице.

Top