Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Можемо заједно

Објављено 15.02.2017 у »Пројекти

Центар за производњу знања и вештина је у оквиру пројекта „Побољшање услова живота Рома/киња и других маргинализованих група, превенција илегалних миграција и подстицање реинтеграције повратника у Србију“ у октобру 2016. године у нашој школи одржала обуку за наставнике „Изазови интеркултуралног учења и наставе“, која је имала за циљ развијање професионалних компетенција запослених у школским установама за остваривање циљева учења у областима интеркултуралног учења и наставе. Након обуке све укључене школе су од Екуменске хуманитарне организације добиле позив за подношење предлога пројеката. Наша школа конкурисала је пројектом „Можемо заједно“ који је препознат као добра идеја, па смо се нашли међу 10 основних и средњих школа и предшколских установа из разних крајева Србије које су добиле грант за мини пројекте који промовишу интеркултуралност. У изради пројекта су учествовале педагошкиње школе и наставници који су прошли обуку. 

Циљ пројекта је да се у школи унапреди клима у којој ће се ученици који су другачији по било ком основу, а посебно Роми, осећати добро и прихваћено. Упоредним активностима (радионицама, форум театром, интегративном наставом, обележавањем Дана Рома, креирањем планова подршке, интеркултуралним наставним часовима) желимо да превентивно делујемо на осипање ученика из образовног система и да боље упознамо ромску културу и обичаје, да унапредимо односе и прихватимо различитост. 

Иако наша школа постиже високе резултате у области вредновања квалитета подршке ученицима, свесни смо да треба интензивно и континуирано радити са ученицима, али и са наставницима на стицању знања о предрасудама и стереотипима и сузбијању дискриминације. Реализацијом пројекта од марта 2017. године кроз планиране активности утицаћемо на веће уважавање различитости и спречавање осипања ученика из образовног система.

Top