Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Обука вршњачког тима

Објављено 16.11.2018 у »Вршњачки тим

У оквиру пројекта Подстицање демократске културе у школама, педагошкиње Александра Јованкин Алексић и Марсела Ескенази Милутиновић су одржале је једнодневну обуку за вршњачки тим на тему интеркултуралност. Обуци ју присуствовало 27 ученика из првог и трећег разреда. Теме које смо обрадјивали: Ја – ми – други, предрасуде, стеротипи, стартне позиције, дискриминација. Обука је процењена високом оценом од стране ученика. Позитивно оцењују радионачарски начин рада, стицање знања о наведеним темама. Предлажу више оваквих семинара о другим темама, као што су превенција наркоманије, превенција родно заснованог насиља.Top