Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

EУ За тебе – Краљевачке учионице на отвореном

Објављено 10.12.2020 у НОВОСТИ

Делегација ЕУ покренула је националну кампању о подршци ЕУ сектору образовања у Србији – ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ ВАЖНО.

Више о подршци Европске уније реформи средњег стручног образовања и развоју наше школе можете прочитати на следећем линку https://www.euzatebe.rs/obrazovanje

Top