Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Представљен пројекат институцијама локалне заједнице града Краљева

Објављено 05.12.2019 у »Освести се природа те чека

Дана 5.12.2019, у Жутом салону Пољопривредно- хемијске школе „ Др Ђорђе Радић“ из Краљева одржан је скуп на коме су учествовали представници релевантних институција и организација града Краљева које се баве праћењем стања и унапређивањем квалитета животне средине нашег града: Одсек за заштиту животне средине одељења за инспекцијске послове града Краљева, Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, Екос О2 , Еколошки Покрет „Ибар“, Краљевачки развојни центар, Ветеринарски специјалистички институт, Пољопривредно стручна саветодавна служба. На скупу је представљен Еразмус + пројекат назива Освести се, природа те чека који је осмислио и реализовао тим од шест наставника наше школе: Ивана Џодан, Милана Маринковић, Наталија Лутовац, Биљана Миливојевић, Горан Маринковић и Ана Цветковић под покровитељством фондације Темпус.

Учесници скупа су се упознали са идејом, циљевима и задацима пројекта као и активностима које су реализоване пре, током и после мобилности пројектног тима наставника у Словенију. Путем ПП презентације и изношењем личних искустава, учесницима скупа пренети су и приказани примери добре праксе словеначких школа у области образовања за одрживи развој. Истакнуте су активности које су кроз исходе довеле до комплексног стручног усавршавања наставника који су пројекат реализовали као и начина на који је унапређен рад школе кроз школска документа, наставне и ваннаставне активности. Данашње представљање пројекта релевантним организацијама локалне самоуправе, планирано дисеминацијом пројекта, један је од начина да се ојача и унапреди постојећа мрежа институција на локалном нивоу у циљу образовања у духу бриге о животној средини и њеној заштити у контексту реалних друштвених потреба и законских норми. У контексту таквог образовања ученици развијају позитивне и проактивне ставове и навике, постају активисти бриге о свом окружењу, едукатори и потенцијални иноватори ефикаснијих решења у домену бриге о животној средини.

Присутни учесници су се сложили да је представљени пројекат интересантан и оправдан и да школа као значајна карика у формирању ставова и вредности мора више учествовати у добро осмишљеним акцијама и пројектима, пре свега на нивоу локалне самоуправе, у чему су присутни учесници вољни да нас подрже и укључе.

Овај догађај је медијски пропратила телевизија Мелос.

Top