Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Ревис пројекат: Променом норми до ненасилних решења

Објављено 24.03.2022 у »Пројекти

Од 2021. године у нашој школи спроводи се РЕВИС пројекат: „Одговор на вршњачко насиље међу децом у школама и суседним окружењима.“

У првој фази пројекта Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево учествовала је у спровођењу истраживања у ком су се мерили ставови, понашања и праксе који омогућавају да вршњачко насиље постоји као феномен. Овакво истраживање се истовремено одвијало у свим земљама пројекта (Мађарска, Хрватска, Бугарска, Румунија и Србија,) вођено од стране пет организација за заштиту деце југоисточне Европе.
Центар за интеграцију младих, кровна организација за Србију, у 2022. години укључује 10 основних и средњих школа у едукацију пројекта Ревис, коме је главни циљ трансформисање друштвених и родно условљених норми и понашања.

Током реализације Ревис пројекта у нашој школи две групе ученика првог одељења пролазе кроз различите радионице и ваннаставне садржаје којима покушавамо да створимо сигурну околину за децу у којој ће моћи да препознају и изазову постојеће друштвене и родне норме које често доводе до вршњачког насиља.
Низом садржаја подстичемо ученике да сами развијају решења за превазилажење проблема насиља, и да на тај начин мењају школску околину у којој раде и образују се.

Током реализације Ревис пројекта у нашој школи две групе ученика првог одељења пролазе кроз различите радионице и ваннаставне садржаје којима покушавамо да створимо сигурну околину за децу у којој ће моћи да препознају и изазову постојеће друштвене и родне норме које често доводе до вршњачког насиља.
Низом садржаја подстичемо ученике да сами развијају решења за превазилажење проблема насиља, и да на тај начин мењају школску околину у којој раде и образују се.

Кроз почетно истраживање њихових ставова, добијамо слику која је типична за младе када размишљају о насиљу: да им нико не може помоћи, да су жртве усамљене у својим потешкоћама, да се посматрачи не укључују, а насилницима сви склањају и да генерално млади немају поверења у школу и остале институције- они одрасле не виде као део решења и подршке.

Након низа радионица и пилотирања програма за младе, предвиђено је да ученици и ученице укључене у пројекат сами креирају и покрену акцију у школи која ће бити усмерена на мењање штетних друштвених норми и превенцију насиља.


Прочитајте Newsletter на енглеском језику, који је посвећен пројекту!

Top