Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

“Oдговор на вршњачко насиље међу децом у школама и суседним окружењима“

Објављено 29.05.2022 у »Пројекти

Прва национала радионица, осмишљавање и планирање појединачних активности у школама

У суботу, 28. 05. 2022. године наши ученици су учествовали на радионици у оквиру пројекта РЕВИС. Циљ пројекта је спречавање и одговор на вршњачко насиље кроз трансформисање социјаних и родних норми понашања.

Ученици из одељења 1/6 Селма Цољи, Сара Васиљевић  и из 1/5 Сара Митић, у пратњи пегагошкиње Марселе Ескенази Милутиновић су у Београду разменили искуства са радионица у оквиру пројекта са осталим учениица из Београда и Шида, које су такође укључене у пројекат превенције вршњачког насиља.

Ученици су осмишљавали акционе планове које ћемо реализовати на почетку идуће школске године.

Кроз размену искустава наставника и ученика у подстицајној и опуштеној атмосфери учениици су исказивали ставове о позитивним и негативним друштвеним нормама и њиховом утицају на вршњачко насиље.

Top