Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Стандарди постигнућа

Објављено 01.07.2016 у »Иновације у настави

Опште стандарде постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета усвојио је Национални просветни савет Републике Србије у октобру 2013. године. Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета објављен је у „Службеном гласнику РС“, бр. 117/2013 од 30.12.2013. године, а ступио је на снагу 7.1.2014. године.

Приручници за осам наставних предмета треба да омогуће наставницима примену образовних стандарда у учењу. У њима су објашњени основни појмови у вези са међупредметним и предметним компетенцијама ученика и стандардима. Задаци у приручницима илуструју велики број стандарда пружајући основне информације наставницима о могућностима вредновања образовних постигнућа ученика.

Top