Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Светски дан вода

Објављено 02.04.2024 у »Значајни датуми

Дана 22. марта у нашој школи је обележен Светски дан вода. Циљ активности је био развијање
еколошке свести о значају воде и рационално поступање према води као природном ресурсу. Угледну активност припремили су и реализовали ученици еколошке и микробиолошке секције, у одељењима 1-5 и 2-6, уз менторство наставника. Активности су присуствовали и други заинтересовани ученици и
наставници школе.

Кроз занимљив квиз, присутни ученици су показали колико су упознати са значајем, потрошњом и расподелом воде на планети Земљи. Чланови еколошке секције подсетили су присутне на изворе загађења воде са посебним акцентом на загађиваче реке Ибра од Косовске Митровице до Краљева.  Чланови микробиолошке секције  приказали су како су узорковали, анализирали и доказали присуство фекалног загађења и фекалних колиформних бактерија у Ибру.

Ученици су знања стечена у школи примењивали у ситуацијама из свакодневног живота. Угледна активност  завршена је асоцијацијом коју су ученици успешно решили. Расправљали смо и дискутовали о проблемима загађења наших река, искоришћавању водних ресурса и размењивали мишљења и ставове о могућим решењима и мерама заштите.

Top