Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Тематска настава

Објављено 16.12.2018 у »Иновације у настави

6. и 7. 12. 2018. године, у нашој школи реализована је тимска настава. У осмишљавању и реализацији тимске наставе учествовали су чланови одељењског веће 4/6 и педагози школе: Виолета Ивковић, Ивана Чађеновић, Владимир Грујић, Нада Дамњановић, Марија Жарковић, Александра Јованкин Алексић, Марсела Ескенази Милутиновић. 

Тема тимске наставе је била Отвореност према различитости. Сви предвиђени часови/активности су реализовани као угледни. Часови/активности су се низали кроз осмишљене логичке целине, а паузе смо договарали са ученицима, ван 45-минутног часовног система. Током дводневне реализације тимске наставе кроз интердисциплинарни приступ мењала су се предавања, интерактивне, игролике активности усмерене ка наведеној теми. Евалуација ученика указује на потребу тематског осмишљавања наставних садржаја и примену интегративне наставе. 

Реализација тематске наставе

Четвртак, 6.12.2018. 

  1. Математика – статистичка обрада података кроз попуњавање упитиника о социјаној дистанци (око 45 минута)
  2. Устав и права грађана – људска права (око 45 минута)
  3. Грађанско васпитање (пола сата) – интерактивна активност – увод у различитост и дискриминацију
  4. Филозофија – настанак модерне политичке филозофије са нагласком на однос према ауторитету вере и толеранције (око 45 минута)
  5. Српски језик и књижевност – представљање продуката (око 60 минута)

Петак, 7.12.2018. 

  1. Верска настава (око 45 минута) 
  2. Грађанско васпитање – маргинализоване групе (око 45 минута)
  3. Аутоматска обрада података – информатички кабинет (око 45 минута)
  4. Интерпетација резултата, закључак (око пола сата)
Top