Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

„Водич кроз дечја и породична права“

Објављено 06.02.2016 у »Пројекти

У оквиру пројекта „Спречавање осипања ученика из образовног система Србије“ који реализује Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ из Краљева, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и финансијску и стручну помоћ Уницефа и Центра за образовне политике, настала је брошура „Водич кроз дечја и породична права“.

Брошуру је припремио Тим за превенцију осипања ученика у виду кратког водича који пружа информације родитељима и ученицима о потреби и могућностима остваривања њихових права у области образовања, социјалне политике и заштите. Брошура нуди приказ Конвенције о правима детета, остваривање права на образовање, могућност партиципације ученика и родитеља у школи, остваривање права на заштиту од насиља и права на социјалну заштиту, као и каријерно вођење и могућност запошљавања.

Поред штампане верзије, брошура постоји и у електронској форми:

Водич кроз дечја права

Top