Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Вршњачке едукације

Објављено 21.01.2020 у »Превенција осипања ученика из образ. система

Извештај о вршњачким едукацијама на тему дискриминацијe

Након припреме старијих вршњачких едукатора за радионицу на тему и дискриминације, одржане су тзв. peer to peer едукације, вршњачке радионице са презентацијом у одељењима првог и другог разреда 26.11.2019, 28.11.2019. и 29.11.2019.

Вршњачке едукаторке: Ивана Вучинић, Анђела Миловановић, Слађана Куч

Кроз питања и одговоре, едукаторке уводе ученике, своје вршњаке, у тему дискриминације: шта је то дискриминација, како да је препознамо, како да је разликујемо од других облика неправедних и непрофесионалних понашања. Кроз бројне примере типичне за њихов узраст, ученици се упознају са дискриминацијом у свакодневном животу, посебно у школском окружењу. Према личним својствима као основа за дискриминацију ученици почињу самостално да препознају дискриминацију у појединим ситуацијама. Највећа пажња се посвећује дисктиминацији у образовању. Упознају се са облицима дискриминације када се врши неједнак однос према једнакима и једнак однос према неједнакима.

Као база и основ за појављивање дискриминације, јављају се стереотипи и предрасуде као облици мишљења из којих се рађа предрасуда у акцији.

На крају њихове радионице вршњачке едукаторке су понудиле мини тест: како препознајемо дискриминацију? Ученици дискутују да ли је задат пример дискриминација или није. Све групе са којима су вршњачке едукаторке радиле са лакоћом, након уводних информација, препознају успешно дискриминацију, што говори да су током саме вршњачке едукације усвојили све што је испланирано као исход радионице. На неким вршњачким едукацијама стигли смо да обрадимо и појмове расизма, ксенофобије и сегрегације.

Након сваке вршњачке едукације ментори педагози Александра Јованкин Алексић и Марсела Ескенази Милутиновић ураде анализу са ученицима едукаторима, шта је било добро, на шта да обраде пажњу, шта је могло у самом презентовању или садржају да буде боље.


ИЗВЕШТАЈ О ВРШЊАЧКИМ ЕДУКАЦИЈАМА НА ТЕМУ ПРЕВЕНЦИЈА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

2.12.2019.
3.12.2019.
4.12.2019.
Током прошле школске године педагошкиње школе Марсела Ескенази Милутиновић и Александра Јованкин Алексић су обучиле старији вршњачки тим за едукације на тему превенција предрасуда и стеротипа, вршњачког насиља и превенцију дискирминације. Током првог полугодишта, у новембру и децембру вршњачки едукатори су одржали 6 вршњачких радионица на тему дискриминације и превенције вршњачког насиља.

Едукатори за превенцију вршњачког насиља су: Ивана Дебељак 3/6 и Анђела Миловановић 3/2

Ученице су током радионице користиле ППТ презентацију о вршњачком насиљу. У уводном делу радионице, ученицима се по групама деле картице које треба да групишу и разврстају по облику и типовима насиља. Треба да препознају да ли се ради о физичком, психичком, вербалном, дигиталном, сексуалном, социјалном насиљу и да покушају разврстати картице у односу на први, други и трећи ниво ризика.

У другом кораку, на нивоу групе анализирају безбедоносну ситуацију у нашој школи. Колико се ученици осећају сигурно/несигурно у школској средини и у којим ситуацијама. Продукте испсисују на великим папирима.

Представници група представљају продукте, а остале групе и водитељи допуњују и коментаришу.

У другом делу радионице, вршњачке едкуаторке, користећи презентацију, појашњавају учениицма шта је насиље, која је дефиниција насиља.

Представљају статистичке податке о присутности вршњачког насиља у средњим и основним школама и потреби да се сваки ученик осећа добро и безбедно у школи.

Покрећу доскусију о одговорности ученика који су сведоци насиља, а не пријављују га и ништа не раде да га спрече.

Разговор се води о одговорности појединца и проблему ћутљиве већине.

На крају радионице ученицима се пушта филм који је снимио Ученички парламент наше школе “Стоп вршњачком насиљу“

Top